Wasiliana na Ofisi ya Taifa ya Mashtaka

OFISI YA TAIFA YA MASHTAKA, Chuo cha Masomo ya Biashara na Sheria cha Chuo Kikuu cha Dodoma- UDOM, S.L.B 1733, Dodoma,Tanzania

SIMU YA MEZANI: +255 26 2963634

NUKUSHI: +255 26 2963635

SIMU PAPO: +255 26 2963634

BARUA PEPE: dpp@nps.go.tz

TOVUTI: www.nps.go.tz