Terms and Conditions

Tovuti hii ina taarifa ya jumla kuhusu Ofisi ya Taifa ya Mashtaka. Haya ni masharti ya matumizi kwa tovuti hii. Ukiendelea kutumia tovuti hii inathibitisha kukubali vigezo hivi.